Léky na předpis pro odbornou veřejnost

Naše webové stránky jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. O regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní péči. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Prohlašuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s definicí pojmu „odborník“ dle zákona číslo 40/1995 Sb.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky.

Menu